نحوه محاسبه قیمت ترجمه و زیرنویس فیلم در مدیاترنس

محاسبه قیمت ترجمه و زیرنویس خب یکی از اصلی ترین دغدغه هایی که ممکنه برای افرادی که میخوان فیلم، کلیپ و یا مستند دلخواهشون رو ترجمه و زیرنویس کنن و یا افرادی که میخوان متن یک سخنرانی و یا یک پادکست رو داشته باشن بحث قیمت ترجمه و زیرنویس و یا قیمت ترجمه زیرنویسه. در اطلاعت بیشتر دربارهنحوه محاسبه قیمت ترجمه و زیرنویس فیلم در مدیاترنس[…]