نحوه محاسبه قیمت ترجمه و زیرنویس فیلم در مدیاترنس

محاسبه قیمت ترجمه و زیرنویس خب یکی از اصلی ترین دغدغه هایی که ممکنه برای افرادی که میخوان فیلم، کلیپ و یا مستند دلخواهشون رو ترجمه و زیرنویس کنن و یا افرادی که میخوان متن یک سخنرانی و یا یک پادکست رو داشته باشن بحث قیمت ترجمه و زیرنویس و یا قیمت ترجمه زیرنویسه. در اطلاعت بیشتر دربارهنحوه محاسبه قیمت ترجمه و زیرنویس فیلم در مدیاترنس[…]

مترجمین چقدر حقوق می گیرند؟

دستمزد مترجمین مترجم کسی است که  متن های مختلف عمومی و تخصصی را از یک زبان (مبدا) به زبان دیگر (مقصد) ترجمه می کند. یک مترجم خوب فردی است که به همه موارد و اجزای دو زبان مبدا و مقصد تسلط کامل دارد. مترجم خوب باید وقت شناس و منظم باشد تا بتواند سفارشات را در اطلاعت بیشتر دربارهمترجمین چقدر حقوق می گیرند؟[…]